De ce structură pe stâlpi, grinzi şi placă din beton armat?

Structura caselor este pe cadre din beton armat cu 9 stâlpi de 25 x 50 cm, dispuşi regulat după două direcţii principale ortogonale.

Peste parter şi la mansardă sunt grinzi din beton armat, iar între parter şi etajul 1 există placă din beton armat cu grosimea de 16 cm.

Stâlpii sunt capabili să preia singuri greutatea casei, dar nu se poate neglija aportul important al pereţilor perimetrali, unii dintre ei plini, adică cu o rigiditatea şi o capacitatea portantă ridicată, deşi nu s-a ţinut cont de ea în calcul. Acest spor aduce o rezistenţă sporită casei, peste normele actuale de proiectare.

Placa din beton armat are suficientă grosime pentru a putea asigura o izolare fonică corespunzătoare, dar pe de altă parte ca să îşi joace rolul de şaibă rigidă, indeformabilă, capabilă de a forţa elementele verticale de rezistenţă să conlucreze în preluarea forţelor seismice proportional cu rigiditatea lor la deplasări laterale.

Comments are closed.