Despre structura de rezistenta a caselor construite în Tunari Ilfov

Casele sunt proiectate de către ing. Marius Lulea, S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L.

Casele oferite spre vânzare au urmatoarea structura de rezistenta:

Fundaţiile construcţiei sunt izolate din beton, amplasate sub stâlpii  suprastructurii. Acestea sunt aşezate în mod regulat şi au adâncimea de fundare de -1,00 m de la cota terenului natural, aşa cum şi studiul geotehnic recomandă. Terenul de fundare este reprezentat de un strat de argilă, caracteristic de altfel întregii comune Tunari. Apa freatică nu s-a întâlnit pe adâncimea de 6 m a prospectului. Fundaţiile izolate sunt legate între ele prin grinzi de fundare din beton armat. Acestea au rolul de echilibrare a eforturilor induse în fundaţie şi asigură conlucrarea întregului ansamblu structural. Armăturile stâlpilor de la nivelul suprastructurii pornesc de la nivelul blocului de fundaţie şi străbat grinzile de fundaţie. Între grinzile de fundaţie s-a făcut umplutură de argilă compactată mecanic, apoi un strat de pietriş – sort pentru ruperea capilarităţii şi folie izolatoare din PVC. Peste grinzile de fundaţie s-a turnat o placă din beton armat cu plase sudate.

Suprastructura construcţiei este pe cadre din beton armat dispuse în mod regulat după două direcţii principale ortogonale. S-a urmărit o distribuţie uniformă a rigidităţilor pe cele două direcţii, ţinându-se şi de aportul semnificativ al pereţilor ce, deşi nu au fost luaţi în considerare în calcului structural, au o rigiditate suficient de mare pentru a creşte considerabil rezistenţa construcţiei faţă de cea rezultată din calcul.

Peste parter s-a realizat un planşeu din beton armat cu grosimea minimă de 16 cm şi cu armare cu două rânduri de bare de armătură. Planşeul este format din placă şi grinzi din beton armat şi este aşezat pe stâlpii parterului. Placa are suficientă grosime pentru a putea asigura pe de o parte izolarea fonică corespunzătoare, pe de altă parte de a-şi juca rolul de şaibă rigidă, indeformabilă în planul ei şi capabilă a forţa elementele verticale de rezistenţă să conlucreze la preluarea forţelor seismice proporţional cu rigiditatea la deplasări laterale.

Structura de rezistenţă a mansardei este pe cadre din beton armat, stâlpi şi grinzi. Acoperişul este de tip şarpantă de lemn cu pane, popi şi căpriori din lemn.

Comments are closed.